Stornovací podmínky pobytu

Klient má právo pobyt zrušit, tj. odstoupit od smluvního vztahu. Zrušení pobytu musí být oznámeno písemně.

V případě storna pobytu klientem vracíme:
- do 14 dní včetně před započetím ubytování 100 % zaplacené částky snížené o manipulační poplatek 300,-Kč.
- do 7 dní včetně před započetím ubytování 50 % ze zaplacené částky snížené o manipulační poplatek 300,-Kč.
- od 6. dne do dne nástupu nebo neúčast na pobytu 30 % ze zaplacené částky snížené o manipulační poplatek 300,-Kč.

Stornovací poplatky se nehradí v případě, že si přihlášený klient najde za sebe náhradníka. Další možností je domluvit náhradní termín ubytování.


VERZE PRO TISK